Potrzebny przegląd instalacji elektrycznej w Poznaniu? Zadzwoń i dopytaj o szczegóły i umów się.

Przegląd instalacji elektrycznej powinien objąć jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne. W trakcie przeglądu sprawdza się ciągłość przewodów ochrony przeciwporażeniowej, kontroli wizualnej podlega stan widocznych części przewodów, izolatorów, mocowań, odbiorników energii elektrycznej oraz osprzętu. Szczegółowo sprawdza się zabezpieczenia, takie jak osłony przed mechanicznymi uszkodzeniami, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających. Kontroluje się automatykę, sterowanie, zgodność oznaczeń i podpisów z dokumentacją techniczną.

Wykonujemy przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej:

  • w zakresie stanu sprawności połączeń
  • w zakresie stanu sprawności osprzętu instalacyjnego
  • w zakresie stanu sprawności zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń
  • w zakresie oporności izolacji przewodów
  • w zakresie oporności izolacji uziemień instalacji oraz urządzeń

Wykonane przez nas protokoły z przeglądu stanowią dokument, który często jest wymagany przez ubezpieczyciela, który ma dokonać wypłaty odszkodowania za, na przykład, mienie zniszczone w czasie pożaru. Bez protokołu werdykty dotyczące przyczyn powstania pożaru oraz zasadności roszczeń poszkodowanych są często obalane.

Pamiętaj, że:

Art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. Nr 106 z 2000r, poz.1126 z późn.zm.) nakłada na właściciela oraz zarządcę nieruchomości obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat, okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Wymóg tej kontroli obejmuje również instalację elektryczną i piorunochronną, czyli odgromową.