Odbiory instalacji elektrycznej w Poznaniu

Odbiór instalacji elektrycznej do drobiazgowa kontrola instalacji domowej, którą należy wykonać zanim zostanie oddana do użytku. W przypadku instalacji elektrycznej zakres badania jest określony w sposób szczegółowy przez przepisy Prawa Budowlanego, również raz na pięć lat właściciel budynku powinien wykonać kontrolę stanu technicznego budynku. Kontrola stanu instalacji elektrycznej, czyli popularnie zwany odbiór instalacji elektrycznej ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom urządzeń elektrycznych w mieszkaniu i budynku.

Szczegółowa kontrola i pomiary instalacji elektrycznej oraz urządzeń włączonych do sieci elektrycznej pozwalają na bezpieczne użytkowanie prądu, bez którego dziś nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować.

Przeprowadzamy szczegółowe odbiory instalacji elektrycznej w zakresie:

  • skuteczności ochrony przewodów przed zwarciem
  • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancję izolacji
  • wyłączniki różnicowo – prądowe

Po co robi się odbiór instalacji elektrycznej?

Uprawniony do przeprowadzenia pomiarów elektryk wystawia protokół odbioru instalacji elektrycznej w budynku, ów protokół należy przedłożyć w zakładzie energetycznym w momencie podpisywania stałej umowy na dostawę energii elektrycznej.