Oczywiście, że można zamówić taki remont. Wykonamy go z zgodnie z założonymi projektami, kładąc nacisk na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkownika. Koszt takiego zlecenia wyceniany jest indywidualnie, w zależności od tego, czy pracować będziemy na materiałach własnych czy powierzonych, ile czasu będzie potrzeba na wykonanie takiej usługi i innych czynników, które bierze się pod uwagę przy wycenie.
Pomiary wykonuje się dla określenia bezpieczeństwa instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Powinno się je robić po każdej ingerencji w instalację, czy to montażu nowej, czy konserwacji lub remoncie już istniejącej.
Określenie tych kosztów to zadanie nie łatwe. Decydującym kryterium będą tu wybrane przez Państwa materiały i osprzęt, kolejnym: koszty wykonania. Dokładny kosztorys ustala się na podstawie projektu instalacji elektrycznej oraz oczekiwań inwestora. Stąd trudno mówić o kosztach i wycenie przy tak ogólnie postawionym pytaniu. Zdecydowanie łatwiej umówić się na spotkanie w miejscu inwestycji i wówczas możemy dla Państwa wykona mniej lub bardziej szczegółowy kosztorys.
Niestety, tak. Aluminium utlenia się, a instalacje z niego wykonane po 30 latach powinno się wymienić ze względów bezpieczeństwa, najlepiej na miedziane.