Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne

Od stanu instalacji elektrycznej w twoim domu zależy bezpieczeństwo twoje oraz twoich bliskich. Instalacja musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, nie może powodować zagrożenia pożarem, ani porażeniem prądem elektrycznym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

  • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
  • przeglądy okresowe instalacji elektrycznej
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznej
  • przeglądy instalacji elektrycznej
  • pomiary instalacji odgromowych
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiary ochronne – pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • parametry wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • dokumentacja i protokoły z wykonanych pomiarów

Protokół potwierdzający odpowiedni stan instalacji elektrycznej może być wymagany przez ubezpieczyciela w przypadku pożaru i zgłoszenia likwidacji szkody.

Pamiętaj, że:

pomiarów i oceny stanu instalacji elektrycznej nie da się wykonać na oko. Musisz do tego celu zawołać fachowca wyposażonego w odpowiedni sprzęt.